WSPÓLNOTA NIKODEM

Wspólnota Nikodem działa w parafii p.w. Tomasza Apostoła na Imielinie od 2012 roku. Powstała z inspiracji ks. Witolda Kocona, który zainicjował celebrację tzw. Eucharystii Nikodemowej, czyli Mszy Św. odprawianej w każdą niedzielę o godzinie 20:30. Tutaj ma swoje źródło nazwa wspólnoty – „Nikodem”.

Nawiązuje do historii Nikodema, żydowskiego dostojnika i faryzeusza, który z obawy przed wykluczeniem przychodzi do Jezusa w nocy. Zafascynowany czynami Jezusa, chce uczyć się od Niego. Naszym pragnieniem jest właśnie to, by „Nikodem” był miejscem, gdzie możemy przyjść i spotkać Jezusa, zadać Mu pytania, słuchać Jego nauki i przyjąć Dobrą Nowinę – „tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” /J 3, 16/.

Chcemy powtarzać słowa Jezusa, że każdy z nas potrzebuje powtórnego narodzenia. Żywimy głęboką nadzieję, że jest i będzie to miejsce wzrostu dla tych, którzy uwierzyli w Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale także miejsce tych członków Kościoła, którzy wciąż szukają i tak jak biblijny Nikodem pytają: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem?” /J 3, 4/. Realizujemy to poprzez niedzielne Eucharystie o późnej porze oraz środowe spotkania wspólnotowe, na których dyskusje trwają nieraz do późnych godzin wieczornych.

Głównym zamysłem było stworzenie duszpasterstwa akademickiego w parafii, jednakże będąc otwartymi na Bożą wolę i chcąc realizować nie nasz, lecz Boży zamysł, widzimy głęboką potrzebę tworzenia wspólnoty składającej się z ludzi w różnym wieku, zarówno studentów, jak i tych, którzy już ukończyli studia, młodych małżeństw oraz tych, którzy szukają swojej drogi.

Inicjatywy jakie podejmujemy jako wspólnota „Nikodem” to m.in. „Rekolekcje na szlaku”. Pierwszy taki wyjazd w góry był realizowany w 2013 roku w Karkonosze. Przez kolejne lata odwiedziliśmy wiele innych pasm górskich. Więcej o rekolekcjach wyjazdowych w zakładce „Wyjazdy”.

Kolejna inicjatywa jaka została podjęta to organizacja kursów Alpha w naszej parafii. Widzimy ogromne owoce tych spotkań. Cieszymy się, że naszą służbą możemy przyczyniać się do rozszerzania Bożego Królestwa. Więcej o kursie Alpha można przeczytać w zakładce Kurs Alpha

Naszą misją i celem jest w pierwszej kolejności głoszenie ewangelii oraz zapewnienie miejsca wzrostu osobom przychodzącym do Pana jak również braciom nie będącym w żadnej wspólnocie. Pragniemy również zachęcać się nawzajem do poszukiwania Bożej woli w naszym życiu wg słów Jezusa: „Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane”. Nieustannie podkreślamy, że nie nasza wspólnota jest celem, ale sam Bóg.

Spotkania są zróżnicowane. Regularnie praktykujemy skrutację Słowa Bożego, organizujemy spotkania modlitewne i liczne spotkania dyskusyjne w oparciu o wybrane tematy. Lubimy się też inspirować poprzez wspólne oglądanie filmów, dyskutując na ich podstawie. Uczymy się chodzić w Duchu Świętym i słuchać Jego natchnienia. Chcemy kontynuować prowadzenie kolejnych kursów Alpha. Organizujemy również kurs finansowy w oparciu o materiały opracowane przez Fundację Crown.

O wspólnocie opowiadaliśmy również w audycji Radia Warszawa, posłuchaj poniżej: