KU ŚWIATŁOŚCI 16.03.16

Bóg, gdy stwarzał Świat oddzielił ciemność od światła. Światłość świeci w ciemności i nie została przez nią ogarnięta. Najgorsza ciemność nie jest na tyle ciemna, żeby przykryć Światłość. Bóg jest Światłością i możesz wybrać czy chcesz iść ku ciemności czy ku światłu. Im większa ciemność tym bardziej widać światło – Bóg daje się zauważyć i pozwala iść w Swoim kierunku.
Zapraszamy na spotkanie ze świadectwem o drodze do Światła.

Salka w Betanii,
godz: 19:00,
Środa.